Zum Inhalt springen

Arvot ja laatuvaatimukset

Tavoitteemme on ajoneuvojen ympäristöystävällisyyden, turvallisuuden ja ajomukavuuden parantaminen, ja pyrimme siihen aktiivisesti laadukkailla tuotteillamme. Asiakkaat, työntekijät ja liikekumppanit voivat luottaa siihen, että perheyrityksen pitkäjänteinen ja ennakoitavissa oleva toimintatapa ja lähes 150 vuotta kypsynyt arvopohja pysyvät muuttumattomina teknisistä muutoksista ja talouden myllerryksistä riippumatta.

Asiakkaat
Tyytyväiset asiakkaamme ovat liiketoimintamme perusta: Keskitymme toiminnassamme tuotteisiin ja palveluihin, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme.

Työntekijät
Työntekijöillämme on laajat vapaudet. Panostamme heidän jatkokoulutukseensa ja edistämme lahjakkuutta, itsenäistä ajattelua ja vastuullista toimintaa. Tuoreiden ideoiden edistämiseen on käytettävissä riittävästi resursseja.

Yhteistyö
Arvostamme reilua yhteistyötä, ja pyrimme niin ulkoisesti kuin sisäisesti vakaisiin suhteisiin kaikilla tasoilla. Suuntaamme yhteiseen menestykseen lojaalin, kunnioittavan, suvaitsevaisen ja luotettavan kumppanuuden hengessä.

Vastuu
Vaalimme yrityksenä vastuuta, jonka emme ajattele loppuvan tehtaan portilla vaan läpäisevän koko tuotanto- ja toimitusketjun. Pyrimme saavuttamaan kestävän ympäristötaseen kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.