Zum Inhalt springen

1. Konseptin kehittäminen

Ensimmäinen hyväksyntä Projektin aluksi selvitetään asiakkaan tarpeet ja keskustellaan etukäteen mahdollisista vaihtoehdoista. Kun käyttöpaikan maantieteellinen sijainti ja ilmasto-olosuhteet on arvioitu tarkasti, lasketaan lämpötilavaatimukset sekä määritetään eri komponenttien koot ja tilankäyttö ajoneuvossa. Sen jälkeen lasketaan tuotekehityskustannukset, joihin vaikuttaa valittu tekniikka.

Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD): Seuraavassa vaiheessa hahmottelemme yhdessä tietokoneella ensimmäiset ratkaisumallit ottaen huomioon olemassa olevan asennustilan ja hyödyntäen mahdollisesti asiakkaan ohjelmistoa. Samalla määritellään sekä kehitysaika että työkaluvaatimukset. 3D-mallinnuksen jälkeen seuraa rakennetarkastus ja tuotantokustannusten arviointi. Lopuksi voidaan suunnitella asiakkaan luona suoritettava validointiprosessi.

takaisin