Zum Inhalt springen

1. Konceptutveckling

Inledande analys: Vid projektstarten specificeras samtliga kundkrav och olika tänkbara alternativ diskuteras igenom. Efter en ingående bedömning av geografisk position och klimatförhållandena på den plats där enheten kommer att användas, beräknas värmekraven och det görs en bedömning av olika komponentstorlekar och hur fordonsutrymmet ska utnyttjas. Därefter beräknas utvecklingskostnaderna beroende på vilken teknik man har valt.

Computer Aided Design (CAD): I nästa steg utvecklar vi tillsammans de första datorskisserna – med hänsyn till befintligt monteringsutrymme och eventuellt med hjälp av din egen programvara. I samband med detta fastställs hur lång tid som krävs för utvecklingen och vilka verktyg som måste användas. När 3D-modellerna har tagits fram genomförs det ett konstruktionstest och produktionskostnaderna uppskattas. Nu kan vi börja planera för den nödvändiga valideringsprocessen ute på ditt eget företag.

Gå tillbaka