Zum Inhalt springen

Ambulanser och läkemedelstransporter

För att garantera överensstämmelse med lagbestämmelser om klimat- och hygienförhållanden, kan både uppvärmnings- och klimatsystem monteras i räddningsfordon. Det skapar goda arbetsförhållanden för räddningspersonal och garanterar att lagstadgade krav på temperaturen upprätthålls i patientutrymmet – så att de klarar alla typer av väder under alla säsonger! Även i transportbilar som används för läkemedelstransportering kan vi garantera de konstanta temperaturer som krävs för temperaturkänsliga mediciner och aktiva substanser.